Προφίλ Προϊόντα  Επικοινωνία

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ACCESS CONTROL

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΣΑΡΙΚΙΟΣΕΣ Δ & ΣΙΑ Ο.Ε.   Α..Φ.Μ. 084039248 Δ.Ο.Υ. Ε' ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΚΕΛΙΑΣ 8-10 Τ.Κ. 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-9247400 FAX : 210-9219976